top of page

Nyheter

24. jun. 2024

HYDS enters as new owner in HyFuel in Florø

Hydrogen Solutions AS (HYDS) has acquired a 33 percent stake in HyFuel AS. An investment decision of a 20MW green hydrogen production plant is planned in Q1 2025 together with the existing owners, Fjord Base Holding and Sogn og Fjordane Energi (SFE). GASNOR has divested its share, but will continue collaborating with Hyfuel as a strategic partner within sales and distribution.

HYDS enters as new owner in HyFuel in Florø

31. jan. 2024

Hvorfor HyFuel sa fra seg Enova-støtten

HyFuel har siste par årene utviklet et ferdig prosjekt for produksjon av grønt hydrogen lokalisert på Fjord Base ved Florø. HyFuel eies av Fjord Base Gruppen, Sogn og Fjordane Energi (SFE) og Gasnor. Prosjektet er i tråd med myndighetenes satsing for å nå klima-målene for den maritime sektoren, og med Florø som et stort maritimt knutepunkt med mer enn 5.000 skipsanløp i året har prosjektet god nærhet til marked og kunder.

Hvorfor HyFuel sa fra seg Enova-støtten

23. jun. 2022

HyFuel får 132 millioner i støtte fra Enova!

HyFuel får 132 millioner kroner i støtte fra Enova. Gjennom prosjektet «Hydrogenknutepunkt på Fjord Base» vil HyFuel få viktig støtte til oppstart av produksjonsanlegget av grønt hydrogen basert på fornybar energi og elektrolyse.

HyFuel får 132 millioner i støtte fra Enova!

4. okt. 2021

Gasnor går inn som eier i HyFuel owner

HyFuel er opprinnelig eid av selskapene INC Invest og Sogn og Fjordane Energi (SFE). Nå har også Norges største naturgasselskap, Gasnor, kjøpt seg inn på eiersiden.

Gasnor går inn som eier i HyFuel owner

23. jun. 2021

HyFuel får Enova støtte!

Enova gir HyFuel støtte til forprosjekt om Fjord Base som hydrogen hub. HyFuel er ett av 15 selskap som har fått innvilget støtte til å gjennomføre forprosjekt om etablering av et knutepunkt for hydrogen til maritim næring.

HyFuel får Enova støtte!
bottom of page