top of page

Gasnor går inn som eier i HyFuel owner

4. okt. 2021

HyFuel er opprinnelig eid av selskapene INC Invest og Sogn og Fjordane Energi (SFE). Nå har også Norges største naturgasselskap, Gasnor, kjøpt seg inn på eiersiden.

Det har skjedd som følge av et lengre samarbeid om konseptutvikling. Gasnor sin hovedvirksomhet er kjøp, distribusjon og salg av naturgass/LNG, hovedsakelig til industrien og som drivstoff til skip. Gasnor har også de senere årene kjøpt og distribuert biogass, og er nå medeier i produksjon av biogass. Gasnor har som mål å tilby klimanøytrale løsninger til sine kunder.


HyFuel er stiftet for å etablere hydrogenproduksjon på Fjord Base i Florø. Selskapet vil utvikle, eie og drifte anlegg for produksjon av hydrogen og Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC), samt leveranse og utnyttelse av biproduktene oksygen og varme. HyFuel skal levere grønt hydrogen og LOHC til den maritime næringen i inn- og utland.


At Gasnor er med gir HyFuel ekstra tyngde og nyttig kompetanse, ettersom selskapet har lang erfaring og er ledende innen sitt felt. Vegard Lavik, prosjektleder HyFuel

Hydrogen som energibærer på skip har stor oppmerksomhet. En sentral problemstilling er hvordan man skal lagre hydrogen om bord. Her kan LOHC (Liqued Organic Hydrogen Carrier) være en løsning, der hydrogen lagres i organisk – resirkulerbar olje på vanlige tanker. Når oljen har blitt frigjort for hydrogen om bord kan den «lades» på nytt – akkurat som man lagrer strøm på et batteri.

bottom of page