top of page

TJENESTER

Vi skal produsere grønt hydrogen i Florø. 

GRØNN OMSTILLING

Vi skal bidra til det grønne skiftet gjennom produksjon av grønt hydrogen på Fjord Base i Kinn kommune. Produksjonen vil være basert på fornybar energi og elektrolyse, og hydrogenet skal brukes som nullutslippsdrivstoff på land og til havs.

Vi skal sikre bærekraftig produksjon og sirkulærøkonomi ved å utnytte biproduktene fra produksjonen, oksygen og varme, i landbasert fiskeoppdrett.

Målet er å bidra til grønn omstilling i den maritime sektoren, samt hos landtransporten.

Konteinerskip på sjøen.

STRATEGISK LOKALISERING

Vi planlegger å etablere produksjonsanlegget på Fjord Base i Florø. Dette er den største forsyningsbasen i landet, og Florø er en naturlig innfallsport og utskipningssted for gods til og fra Sogn og Fjordane. Byen har rundt 5000 skipsanløp årlig, og Basen har 4000-5000 årlige trailerbesøk. Behovet for drivstoff i både skipstrafikken og landtransporten er dermed stort i Florø, og hydrogen kan bli nøkkelen til å gjøre den fornybar. 

SIRKULÆR ØKONOMI 

For hvert kilo hydrogen som produseres, dannes det også 8 kg oksygen i tillegg til noe varme. Vi planlegger å utnytte fabrikken maksimalt med en sirkulær økonomisk tilnærming. Biproduktene fra hydrogenproduksjonen, oksygen og varme, skal derfor selges videre til landbasert oppdrettsnæring. Med en slik ressursutnyttelse kan vi oppnå et helhetlig bærekraftig anlegg uten avfallsprodukter.

SOLIDE EIERE

HyFuel er et fellesforetak mellom Fjord Base Holding, Sogn og Fjordane Energi (SFE) og HYDS. Sammen utfyller vi hverandre godt. Selskapene har komplementær kompetanse som er direkte overførbar til det viktige arbeidet med grønn omstilling. HyFuel er et ungt selskap, men vi har en stor familie med lange tradisjoner og viktige erfaringer.  

Illustasjon av produksjon a hydrogen.

REISEN VÅR

2019

HYFUEL GRUNNLEGGES

HyFuel AS grunnlegges av Fjord Base Holding AS og Sogn og Fjordane Energi AS.

2021

GASNOR GÅR INN PÅ EIERSIDEN

Gasnor gir HyFuel ekstra tyngde og nyttig kompetanse, ettersom selskapet har lang erfaring og er ledende innen sitt felt.

HYDS-dråpe.png
Fjord Base Holding sin logo
Sogn-og-fjordane-energi-logo.gif

Styret til HyFuel

Pressekontakt:

Jannicke Lindvik (905 73 077)

bottom of page