top of page

HyFuel får 132 millioner i støtte fra Enova!

23. jun. 2022

HyFuel får 132 millioner kroner i støtte fra Enova. Gjennom prosjektet «Hydrogenknutepunkt på Fjord Base» vil HyFuel få viktig støtte til oppstart av produksjonsanlegget av grønt hydrogen basert på fornybar energi og elektrolyse.

HyFuel eies av Fjord Base Holding, Sogn og Fjordane Energi (SFE) og Gasnor. Sammen med 4 andre grønne knutepunkt langs norskekysten skal selskapet bidra til å få i gang nullutslippsløsninger i norsk, marin sektor. Hydrogen er en avgjørende klimaløsning i morgendagens Norge og sammen skal vi omstille sjøfarten. Vi er stolte og ydmyke over støtten fra Enova. Vi har stor tro på at hydrogen vil spille en viktig rolle for å oppnå klimamålene, og sammen med lokale samarbeidspartnere skal vi få i gang hydrogenanlegget ila. 2024, sier Vegard Lavik som er prosjektleder i Hyfuel.


Eneste i Vestland

Det var mange seriøse aktører som søkte om støttemidler i Enova sin støtteordning for hydrogenprosjekt. HyFuel var eneste i Vestland fylke som fikk støtte.


– Det er ypperlig med Florø i sentrum for etableringa av ny, grønn verdikjede på Vestlandet. Vi har både kompetansen som skal til og lokal bruk av kraften som vi har rik tilgang på i regionen. I tillegg er vi i nærheten til markedene, sier styreleder i HyFuel Ole Schanke Eikum.

Unik plassering

Fjord Base har en unik beliggenhet til å lykkes med det grønne skiftet. Basen er lokalisert i en erfaren næringsklynge, og er en sentral havn mellom Ålesund og Bergen med over 2000 skipsanløp i året. Tomten det nye produksjonsanlegget skal bygges på er grovplanert og klar. På nabotomten ligger Havlandet, som er i gang med et storskala landbasert oppdrettsanlegg av torsk.

Vi er i dialog med Havlandet og her ser vi for oss et godt samarbeid som vil tjene begge parter. Restproduktene fra hydrogenproduksjonen skal brukes videre hos Havlandet. Slik får vi utnyttet fabrikken maksimalt med en sirkulær økonomisk tilnærming, sier Vegard Lavik.


Norges satsing på grønn omstilling representerer en enorm markedsmulighet, for eksport av varer og tjenester, og som kan gi økt verdiskaping og sysselsetting i den norske maritime næringen samt lokale ringvirkninger. HyFuel har ambisjon om oppstart av anlegget i Q3 2024.

bottom of page