top of page

HyFuel får Enova støtte!

23. jun. 2021

Enova gir HyFuel støtte til forprosjekt om Fjord Base som hydrogen hub. HyFuel er ett av 15 selskap som har fått innvilget støtte til å gjennomføre forprosjekt om etablering av et knutepunkt for hydrogen til maritim næring.

Florø ligger strategisk godt til for å etablere et nasjonalt knutepunkt for nullutslippsdrivstoff, og HyFuel skal gjennom forprosjektet konkretisere et konsept som leverer komprimert hydrogen til maritim transport.


Enova har lagd en støtteordning som virkelig bidrar til å kick-starte investering i hydrogenproduksjon til maritim skipsfart, som vil muliggjøre nullutslipp i den maritime sektoren og bidra signifikant til det grønne skiftet

Vi er avhengig av gode støtteordninger som dette for å realisere våre prosjekt, og bli en enda grønnere forsyningsbase! I dette prosjektet samarbeider vi med næringsklyngen Ocean Hyway Cluster. Hva er HyFuel? HyFuel er et selskap eid av Fjord Base Holding, Sogn og Fjordane Energi (SFE) og Gasnor. Målet er å etablere et anlegg for hydrogenproduksjon på Fjord Base.

Selskapet vil utvikle, eie og drifte anlegg for produksjon av hydrogen og Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC), samt leveranse og utnyttelse av biproduktene oksygen og varme. Selskapet skal levere grønt hydrogen og LOHC til den maritime næringen i inn – og utland.

bottom of page